The Sweaty Treason - Sweet As The Moment When The Mari-Ann Went "Pop"

Bra kassasystem

Posted Nov. 4, 2011, 4:13 p.m. By mari-ann

För att kunna ha en bra rörelse och även en laglig rörelse krävs det ett bra kassasystem. När man kan skaffa det så känns det tryggt att veta att alla ens aktiviteter registreras och man kommer inte glömma bort att bokföra någon. Det är bra mot illojal konkurrens också att man enligt lag bestämt att alla som har en rörelse ska ha en kassaapparat. Det är förenligt med vissa kostnader men man får se det som en hjälp till att hindra oseriösa att ta sig in på marknaden. Mycket är på gott och ont, detta mest gott.